สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง entraining.net
×

Pre-order ได้แล้ววันนี้ ! หนังสือคำถามทรงพลัง

สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 25 มกราคม 2562


3,500 บาท

การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562


3,500 บาท

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562


3,500 บาท

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562


3,500 บาท

เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์
วันที่ 14 มีนาคม 2562


3,500 บาท

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 มีนาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

อ. สุณิชชา ชอบชัย
วันที่ 22 มีนาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 4 เมษายน 2562


3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

เอเซียบุ๊คส
ทีวีบูรพา
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
บจก. จีเอฟพีที / กรุงไทยอาหารสัตว์
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
Central Marketing Group
บจก. โออิชิ
บมจ สยามมอดิฟายด์สตาร์ช
บจก. ซองซอล ไฮเทค
กรมทรัพยากรธรณี (ส่วนทรัพยากรบุคคล)
บมจ โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์)(ชลบุรี)
Johnson Controls (Thailand) Co.,Ltd.
บจก. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์
บจก. โอเชี่ยนกลาส
บจก. แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
บจก. ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค
บจก. สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม
บจก. โรงงานกระดาษ เทนมา
อินเด็กซ์ลิฟวิงมอลล์
บจก สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป
บจก. แอร์ลิควิด (ประเทศไทย)
บจก. ยู.เอส. สัมมิท
บจก. อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
เอชซีสตาร์ค


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดีดี

เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

คุณสมบัติของความสำเร็จ