สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง entraining.net

สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

ผลงานอบรม | ดูทั้งหมด

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

เวลคราฟท์โปรดัคส์
Datacraft Asia Ptl Ltd.
บจก. เทพผดุงพรมะพร้าว กะทิชาวเกาะ
บจก สยามสเตนเลสสตีล
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
บจก ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง
เอเซียบุ๊คส
Y.M.F. INTERNATIONAL (THAI) CO., LTD.
บจก. สยามซานิทารีแวร์ ฟิตติ้งส์
บจก สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สระบุรี )
ฟอร์เบสท์พร็อพเพอร์ตี้ส์
บจก. กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย)
บจก. คาร์ดิแนลเฮลท์222 (ประเทศไทย)
บมจ สินมั่นคงประกันภัย
คาราบาวตะวันแดง
บจก. อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
บจก บีซีเอฟแกรนด์วู้ด
แปลน ฟอร์ คิดส์
โรงพยาบาลมหาสารคาม
ธนาคารกสิกร
บจก มนต์ทรานสปอร์ต
บจก. วายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น
บจก มิตรเทคนิคัลคอนซัลแตนท์


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

การให้คำปรึกษา

สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดีดี

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน